Kowale Kultury

Kim są Kowale Kultury?

Kowale Kultury to osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności poza zwykłymi, szkolnymi zajęciami. Osoby zainteresowane historią, kulturą i działalnością artystyczną – zarówno w świecie offline, jak i online. Dzięki warsztatom teatralnym, retorycznym, muzycznym, graficznym, literackim, plastycznym i terenowym, Kowale Kultury poznają wartości kształtujące tożsamość kulturową. Uczą się, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę historyczną oraz rozwijać umiejętności zgodne z ich zainteresowaniami.

W roku szkolnym 2022-2023 rusza pierwsza edycja projektu, w ramach której na warsztat bierzemy temat wolności w polskiej kulturze. Przyglądamy się historii powstańców styczniowych w 160. rocznicę Powstania i zastanawiamy się nad tym, skąd wziął się duch powstańczy u naszych przodków. Planujemy uruchomić podcast, w ramach którego uczniowie będą mogli publikować swoje rozważania okołokulturalne w internecie. Na początku kolejnego roku szkolnego planujemy zorganizować wystawę „Powstanie Styczniowe a niepodległość Polski” oraz spektakl opowiadający o realiach Polaków w 1863 r. Dodatkowo we wrześniu 2023 chcemy wraz z grupą rekonstrukcyjną zorganizować „dzień z życia powstańca” w kolbudzkim lesie.

Udział w inicjatywie Kowale Kultury pozwoli uczniom doskonalić różne sprawności w ramach pięciu pracowni, dzięki którym dopasujemy aktywności do preferencji poszczególnych uczestników. Zapraszamy serdecznie do grona Kowali Kultury!

Nabór zgłoszeń zakończony

Wyniki rekrutacji ogłosimy do 29 maja 2023 r.

 Każdy Kowal Kultury pod koniec zajęć otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz zdobędzie wartościowe umiejętności, które pomogą mu w realizacji własnych projektów (np. w zakresie tworzenia podcastów, przygotowywania wystawy, rozwijania umiejętności scenicznych)

Pracownie

Pracownia muzyczna

 • nauka pieśni ludowych i historycznych
 • przygotowywanie nagrań audio
 • nauka śpiewu solowego i chóralnego
 • nauka podstaw tańców ludowych

Pracownia historii i tradycji

 • poznawanie tradycji Polski i regionu
 • rozwijanie znajomości historii
 • nauka o strojach ludowych i orężu
 • przygotowywanie wystawy

Pracownia literatury i teatru

 • poznawanie literatury
 • rozwijanie umiejętności aktorskich
 • rozwijanie umiejętności twórczego pisania
 • ćwiczenie pamięci

Pracownia sztuki

 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • tworzenie plakatów i grafik
 • prace techniczne
 • tworzenie scenografii
 • przygotowanie wystawy

Pracownia multimedialna

 • nauka grafiki komputerowej
 • nauka montażu filmów i edycji podcastów
 • obsługa strony internetowej
 • rozwijanie umiejętności informatycznych

Zakładane efekty programu

 • Podcast „Kowale Kultury”, w ramach którego uczniowie będą rozmawiać o różnych aspektach kultury
 • Filmy dotyczące aspektów związanych z historią, tradycją i sztuką
 • Gazetka szkolna prowadzona przez uczestników w formie papierowej i cyfrowej
 • Wystawa: Powstanie Styczniowe, a Niepodległość Polski
 • Spektakl dotyczący Powstania Styczniowego

Zasady współpracy

 • Komunikatywność (np. odpowiadamy na wiadomości i udzielamy się podczas zajęć)

 • Odpowiedzialność (przystępując do projektu zobowiązujemy się do uczestnictwa w warsztatach)

 • Współpraca (dzielimy się pomysłami i słuchamy pomysłów innych)

 • Asertywność (jeśli czegoś nie wiemy lub nie umiemy, nie boimy się o tym powiedzieć)

 • Lubię to! (podchodzimy do zajęć z zaangażowaniem i pozytywną energią)

 • Empatia (jeden za wszystkich, wszyscy za jednego)

Organizatorzy